Kulturlov

Kulturlov på Växhuset
Ett samarbete mellan Växhuset och Awake Projects

I augusti bjuds alla barn i Västerås på tre stycken roliga, musikaliska, tänkvärda och upplevelserika föreställningar.

Alla föreställningar är gratis!

"Genom att skapa gratis kulturupplevelser för barn och unga bidrar det till nya möten och upplevelser tillsammans med andra.
Det skapar integration och förståelse och lägger grund för bra värderingar.
Förhoppningsvis leder det också till nya samtal mellan föräldrar och barn.
Det sänder även ett viktigt budskap till samhället: att kultur skall vara tillgänglig för alla och inte styras av hur mycket du tjänar"