Varför

Bakgrund

Regeringen beslutar att ge Socialstyrelsen i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och lovaktiviteter under åren 2018-2019 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet

 

Syfte och målgrupp

Det statliga stödet ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6-15 år att delta i kostnadsfria aktiviteter på sommarlov och övriga lov.

Västerås ska med det statliga stödet

  • erbjuda aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling
  • utöka de egna satsningar på sommarlov och övriga lov aktiviteter.
  • stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregering och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.